Trần Việt Quân by Trần Việt Quân

Trần Việt Quân

Dù chúng ta là ai, dù chúng ta làm nghề gì đi chăng nữa thì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống.“Chúng ta không được chọn hoàn cảnh khi sinh ra, nhưng được quyền tạo dựng một nhân cách sống.”Vậy bạn chọn sống một cuộc đời như thế nào là do bạn? Tôi mong muốn cống hiến và lan tỏa giá trị của con đường này đến nhiều người hơn nữa. Để mỗi ngày sống là một niềm vui và ý nghĩa.Bạn cùng tôi chung tay lan tỏa để chúng ta cùng xây dựng một gia đình lớn.“Cộng đồng sống đầy Tử Tế và cống hiến hết mình”– Đó cũng là sứ mệnh của tôi.

Kategori: Seni
 • 339 
  - GHI NHỚ ĐIỀU NÀY ĐỂ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN - ĐAU KHỔ
  Fri, 13 May 2022
 • 338 
  - NGỌC TRONG ĐÁ: Câu chuyện đáng suy ngẫm về rèn luyện NỘI LỰC
  Wed, 11 May 2022
 • 337 
  - Giải Bài Toán: NGHĨ Nhiều Mà KHÔNG Chịu LÀM?
  Mon, 09 May 2022
 • 336 
  - Cách CHUYỂN HÓA người hay NÓNG GIẬN (Cực hiệu quả)
  Fri, 06 May 2022
 • 335 
  - Tạo PHƯỚC từ trong suy nghĩ
  Thu, 05 May 2022
Tampilkan episode lainnya

Podcast seni lainnya

Podcast seni internasional lainnya