مکالمه ساده زبان ژاپنی - ان اچ کی ورلد رادیو ژاپن by NHK WORLD RADIO JAPAN

مکالمه ساده زبان ژاپنی - ان اچ کی ورلد رادیو ژاپن

«ان.اچ.کی» به عنوان تنها شبکه پخش رادیو- تلویزیونی عمومی ژاپن دوره های قابل اطمینان زبان ژاپنی را با پادکست رایگان ارایه می دهد. شما می توانید با شنیدن داستان آنا، که در یک دانشگاه واقع در توکیو زبان ژاپنی می خواند، به آسانی دستور زبان مقدماتی و واژه ها را یاد بگیرید. nhk.jp/lesson

Radio: NHK R1
Kategori: Pendidikan
 • 60 
  - درس 8
  Tue, 23 May 2017
 • 59 
  - درس 9
  Tue, 30 May 2017
 • 58 
  - درس 10
  Tue, 30 Nov 1999
 • 57 
  - درس 11
  Tue, 30 Nov 1999
 • 56 
  - درس 12
  Tue, 30 Nov 1999
Tunjuk lebih episod

Lebih audio siar pendidikan

Lebih audio siar pendidikan antarabangsa