پادکست فارسی واوکست / Vavcast by Roshan Abady

پادکست فارسی واوکست / Vavcast

تاریخچهٔ واژگان واوکست یه روایت از داستان کلماتی هست که خیلی برامون آشنا هستن، و هر روز باهاشون سروکار داریم. شنیدین که میگن وجه تسمیه این اسم چیه؟ اینبار روشن رفته سراغ ریشه بعضی کلمات و اگه داستانی دوروبرشون باشه در موردشون حرف میزنه

Kategori: Eğitim
 • - قسمت شش - پُلیس
  Tue, 29 Sep 2020
 • - قسمت پنج - ویروس تاجدار
  Thu, 18 Jun 2020
 • - قسمت چهار - ستاره
  Tue, 31 Dec 2019
 • - قسمت سه - سپهر
  Mon, 21 Oct 2019
 • - قسمت دو - انگل
  Thu, 12 Sep 2019
Daha fazla bölüm göster

Daha fazla eğitim pod yayını

Daha fazla eğitim uluslararası pod yayını